Du är nu vid innehållet

Är kapslar med kosttillskott bättre än tabletter?

Det finns inget tillverkningssätt som är bäst för alla typer av tillskott. Den kunnige tillverkaren använder det system som ger bäst stabilitet, biotillgänglighet, tolerans och effektivitet för varje produkt – vare sig det är pulver, dryck, bar, time-release-produkt, mjuk kapsel eller hård tablett.

Fördelen med tabletter är bland annat att du får mer innehåll/högre halt näringsämnen per tablett jämfört med kapslar.

Fördelen med en kapsel är att du ofta inte behöver använda hjälpämnen i samma utsträckning som när du tillverkar en tablett.