Du är nu vid innehållet

Är fiskolja "destillerad"?

Det kan den vara.

Naturlig fiskolja är länkad till en glycerolmolekyl. För att öka koncentrationen av EPA och DHA kan man genom destillering omvandla fiskoljan till exempelvis en etylester. Denna process kallas även ibland för fraktionering.

Genom destillering/fraktionering kan det mesta av de fettsyror med lägre kolatomer än 20 (C14, C16, C18) tas bort.

För att öka koncentrationen behöver även glycerol och andra ämnen elimineras från råvaran.

Genom att använda olika råmaterial och korrekta processparametrar kan olika koncentrationer av EPA, DHA och andra omega-3-fetter produceras.