Du är nu vid innehållet

Använder Alpha Plus genmodifierade organismer, GMO, i sina produkter?

Nej. Vi använder inte GMO-ingredienser i våra produkter.

Att säkerställa att så inte sker innebär ett säkerhetsarbete i två led: dels ställer vi krav på att råvaruleverantören/tillverkaren ska testa, säkerställa och när det är möjligt certifiera att deras råvaror/ingredienser är fria från GMO, dels genomför vi tester av färdiga produkter.

Det gäller främst produkter som innehåller majs och soja som är högriskingredienser.

Med över 20 tillverkare/leverantörer och ett ännu större antal underleverantörer är detta ett arbete som kräver ständig uppföljning: vi för en ständig dialog, vi besöker fabrikerna, ställer frågor, arbetar aktivt med vår egen och leverantörens HACCP inkl. faroanalys och övriga egenkontroll och vi följer de EU-direktiv och förordningar som gäller vad beträffar GMO.

Som verkligheten ser ut blir svårare och svårare att ha kontroll och  “skydda sig” mot GMO längs hela produktionskedjan.

GMO-kontamination blir ett allt större problem, där grödor och fält lätt smittar varandra: idag får man till exempel inte märka produkter med ”fri från GMO”, då det är svårt att garantera att inte en odling ”smittats” av närliggande GMO-odling, eller att GMO-partiklar kontaminerat ett för övrigt GMO-fritt innehåll.

I Sverige diskuterar man nu dels huruvida man ska göra det lättare att få försöksodla GMO-grödor eller inte, dels om man ska lätta på regelverket runt detta.

Det ansvarsfulla och logiska vore att istället utvärdera effekterna av GMO under flera generationer och hur det påverkar människan innan man godkänner och frisläpper produkter och genmodifierande tekniker.

Vi tror också att debatten om GMO är viktig: ju fler som får upp ögonen för GMO och ställer frågor kring det, desto bättre.