Du är nu vid innehållet

Använder Alpha Plus genmanipulerad soja i sina produkter?

Nej. Vi använder bara DNA-identifierad och spårbar soja för att garantera renheten.

Tillverkaren testar varje batch så att sojaproteinet inte är genmanipulerat.

Över 90 % av all soja som produceras och i livsmedelshandeln i USA är genmanipulerad (GMO).

Studier på möss visar att GMO-soja ökar tumörbildning hos möss.

Ät bara certifierad icke-GMO-soja.