Du är nu vid innehållet

Antioxidanter och cancer: diskussion

År 2014 publicerades en studie med namnet Antioxidants Accelerate Lung Cancer Progression in Mice ( https://stm.sciencemag.org/content/6/221/221ra15 ). I sammanhang efter att studien publicerats skrevs också meningar som ”Kosttillskott med antioxidanter ökar risken att malignt melanomceller bildar metastaser”, bland annat i https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/malignt-melanom-drabbade-bor-undvika-hudvardsprodukter-och-kosttillskott-med-antioxidanter/. Även https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/antioxidanter-far-hudcancer-att-sprida-sig-fortare.cid1326572 behandlade detta. Här meddelades bland annat att ”Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor att den som har eller har haft malignt melanom bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller antioxidanter”.

I eftermälet diskuterades huruvida detta är sant eller inte, vilka slutsatser man kan eller bör dra av studien och vilka rekommendationer som bör ges.

Diskussion, bland annat:

 • I den studien användes två antioxidanter: Trolox, en vattenlöslig syntetisk E-vitamin-analog, och NAC, N-acetylcystein. Detta studerades på celler från möss och på odlade celler från patienter med malignt melanom (ej på levande möss eller levande människor).
  • Trolox förekommer inte i kosttillskott eller i naturen/ i mat, utan tillverkas och används inom forskningen för att mäta oxidation/antioxidation (se bland annat https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217288/ ). Enheten som används är TEAC, Trolox Equivalent Antioxidant Capacity. I studien fick en grupp möss en dos på 12,5 mg E-vitamin och en grupp fick 61,5 mg E-vitamin/kilo kroppsvikt. Kontrollgruppen fick inga antioxidanter. Det motsvarar en dos om 875 mg respektive 4 305 mg för en person som väger 70 kilo. Det ska jämföras med Livsmedelsverkets angivna rekommenderade dagliga intag för E-vitamin om 8–11 mg dagligen för vuxna. Trolox har den kemiska beteckningen 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametylkroman-2-karboxylsyra. Denna skiljer sig väsentligt från den naturliga fettlösliga formen av E-vitamin med beteckningen D-alfatokoferol.
  • N-acetylcystein är en syntetiskt antioxidant som förekommer i kosttillskott. I denna studie gav man möss vatten med NAC i doser om 114–229 mg/kg. För att omsätta detta till människans förutsättningar motsvarar det 7 980–16 030 mg/dag per 70 kg kroppsvikt. I studien kompenserar man för mössens snabbare ämnesomsättning och menar att det istället motsvarar 665–1 330 mg/dag för en människa på 70 kg. I Sverige är en tillåten dagsdos för NAC i kosttillskott max 100 mg.
 • https://www.akademiliv.se/2015/10/28712/ skrivs bland annat att ”Vi upptäckte att antioxidanterna acetylcystein (NAC) och E-vitamin förvärrar lungcancer. Effekten var mycket kraftig i möss med lungcancer och vi såg samma effekt i lungcancerceller från människor”. Det finns dock ingen bevisad koppling mellan effekten av Trolox och NAC i höga halter på celler från möss och på odlade mänskliga celler till celler hos en levande människa (eller på levande möss). Normalt sett äter heller inte en människa Trolox eller 600–1 300 mg NAC dagligen.
 • Forskarna skrev vidare: ”Another limitation of this study is that we do not yet know whether Trolox or vitamin E would increase metastasis in vivo, although it would not be far-fetched to hypothesize that they would.”. De vet inte om Trolox eller E-vitamin ökar metastaser i verkligheten men spekulerar i att det skulle kunna vara så.
 • Studien tar inte hänsyn till att antioxidanter har flera egenskaper och att antioxidanter (oftast) förekommer i mångfald/komplex. Man isolerar här en egenskap, att neutralisera fria radikaler: om det bara handlade om att neutralisera fria radikaler skulle det (kanske) inte finnas mängder med olika antioxidanter i naturen, där olika antioxidanter har många olika egenskaper som verkar samtidigt/samverkar med varandra och andra ämnen i naturen.
 • Vissa forskare kritiserade slutsatserna i studien: Barry Kramer, chef för Division of Cancer Prevention at the National Cancer Institute in Bethesda, Maryland, USA, skrev ”You can’t extrapolate from this study to make a recommendation to people”. Han sade vidare att “It’s not likely that all antioxidants are exactly the same”.
 • Att från en studie på två av hundratals olika antioxidanter dra alla antioxidanter över en kam och dra slutsatsen att det fungerar likadant för alla antioxidanter är märkligt. Det finns tusentals olika typer av antioxidanta fytonäringsämnen, vitaminer, aminosyror,  mineraler, örter, kryddor och enzymer ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841576/ ). De har olika verkan, som kelatorer, avaktiverare, syre”ätare”, och antioxidant-regeneratorer/synergister. Olika antioxidanter gör olika saker.
 • C-vitamin ses som en antioxidant. Det finns studier som visar att C-vitamin har goda effekter på cancer och till och med kan förlänga överlevnad vid terminal cancer med fyra gånger (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC336151/ . Att påstå att alla antioxidanter skulle ha liknande effekt som C-vitamin skulle inte accepteras vetenskapligt. Läs mer: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/vitamin-c-pdq. Intressant i sammanhanget kan även en studie från 2005 vara som visade att NAC kunde minska förekomsten av cancer, och som framhåller antioxidanters potentiella värde både som förebyggande och vid behandling av cancer. https://www.nature.com/articles/nm1320
 • Det finns tusentals studier (några hänvisas till i https://www.gp.se/nyheter/sverige/selen-kan-hjälpa-mot-cancer-1.430881 ) som antyder att antioxidanter (de antioxidanter människan normalt äter/får i sig) kan ha positiv påverkan på kroppen och hälsan. Det finns också studier som säger att man inte ska inta antioxidanter i vissa fall (som att rökare inte bör inta höga doser syntetiskt betakaroten). En del studier har visat att antioxidanter inte har någon effekt.
 • Epigenetisk forskning visar på att varje människa är unik och att vi påverkas olika av den miljö vi lever i, den livsstil som dominerar i våra liv, vad vi äter och dricker, etc. Det torde även gälla intaget av antioxidanter, behovet av dessa, vilka former och doser vi behöver och mår bra av. För mycket är inte bra, för lite är inte bra, en antioxidant är bra för mig, en annan för dig. Detta avgörs i den levande individens kropp, inte i provrör. OBS! Redoxbalansen, som gör att vi kan överleva, upprätthåller balansen mellan fria radikaler och antioxidanter i kroppen. Den balansen skapas både i kroppen men också via intag av kost och ev. kosttillskott. Man kan mäta denna balans genom bland annat en organisk syra-analys eller vissa blodprover som mäter till exempel lipidperoxidas.

Frågor man kan ställa sig är att om man undersöka om antioxidanter i kosttillskott är farliga, varför använder man inte naturligt E-vitamin, C-vitamin, selen och andra kända antioxidanter, och i doser som är relevanta? Varför väljer man en receptbelagd dos NAC och syntetisk form av en E-vitamin-analog om man vill testa verkan av antioxidanter på cancer? Varför användes inte C-vitamin, selen, quercetin eller kurkumin?

Påstående att ”Kosttillskott med antioxidanter ökar risken att malignt melanomceller bildar metastaser” och att ”att den som har eller har haft malignt melanom bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller antioxidanter” kan diskuteras. Ett mer trovärdigt påstående skulle kunna vara ”Intag av höga doser Trolox och receptbelagda doser NAC kan öka risken att malignt melanomceller bildar metastaser”.

Läs gärna även Bertil Wosks detaljerade skriftväxling med Martin Bergö under 2015, bland annat på https://kurera.se/cancer-och-antioxidanter-del-2-markligt-och-ovetenskapligt/ , https://holistic.se/blogg/3555, med flera.

Tillägg

Den som behandlar cancer behöver behandla hela patienten och inte bara cancern. Det finns minst 100 olika cancersorter och miljontals människor som får cancer, där många olika mekanismer och orsaker samverkar för att skapa den “storm” som heter cancer.

Det finns exempel på framgångsrika program för att använda rätt dos, typ och blandning av antioxidanter tillsammans med konventionella cancerbehandlingar. Det finns många integrativa kliniker i bland annat Tyskland och Mexico som kombinerar konventionell behandling med bland annat hälsosam kost samt närings- och antioxidantterapi. I många fall ökar man överlevnaden och livskvaliteten genom att kombinera bra kost, intag av antioxidanter och naturmedel med konventionell terapi.

Lollo Vestlund
Produktspecialist Alpha Plus AB