Du är nu vid innehållet

Aminosyrabundet (AAC) magnesium

Bindningen mellan magnesium och aminosyrorna är viktig. Aminosyror som passerar tarmens slemhinna tas upp till 95 % och då kan det medföljande mineralet tas upp och användas i kroppen.

Aminosyrabundet magnesium tas upp väl av kroppen. En studie visade att en form av aminosyrabundet magnesium absorberades 2,3 gånger bättre än magnesiumkarbonat, 3,6 gånger bättre än magnesiumsulfat och 8,8 gånger bättre än magnesiumoxid.