Du är nu vid innehållet

Albion TRAACS® aminsosyrakelaterade mineral

Albion är ett världsledande företag inom aminosyrakelatered näring.

De har sedan 1956 fokuserat på att tillverka högst biotillgängliga mineralformer för näringsändamål.

Dessa speciella organiska former av ej organiska mineralelement är mineralaminosyrakelat.

Albion kombinerar tredjeparts-forskning och kliniska studier för att förstå funktionen hos dessa mineralformer.

Albion har utvecklat patenterad teknologi för att tillverka organiska molekyler i en form som kroppen kan absorbera lätt.

Albion TRAACS®

Albion TRAACS® är en serie patenterade mineralaminosyrakelatingredienser.

TRAACS står för The Real Amino Acid Chelate System.

Albion har bland annat visat att bidentata (kelaterade) glycin-grupper (glycinat- och bisglycinatingredienser) skiljer sig från joniserade monodentata och ojoniserade monodentata molekyler när det gäller upptag och transport i kroppen.

Albion har bland annat utvecklat en patenterad process för att visa förekomsten av kelation i glycinater som bekräftar bindningar och som identifierar ett unikt “fingeravtryck” för varje molekyl.

Albions aminosyrakelat ger kunden komplett organisk mineralnäring med mycket bra absorptionsegenskaper och de bästa biologiska fördelarna.

Patenterad teknologi och vetenskapligt bevisade

Albion® skapar bevisat fullt reagerade mineralkelat under starkt kontrollerade former, specifika tillverkningsprocesser och noga övervakade tillverkningsenheter med den senaste utrustningen.

Albion har flertalet patent inom området kelationsprocess. Totalt innehar Albion ca 162 amerikanska och internationella patent.

Det finns över 600 studier och kliniska prövningar gjorda på Albion-mineraler i växter, djur och människor.

Av dessa har 260 studier utvärderat produkter för mänskligt bruk, och 69 av dessa utfördes med hjälp av kliniska protokoll.

I nuläget har fler än 134 artiklar och abstrakt på Albion-mineraler och nutrition hos människan publicerats i peer reviewed-journaler.

Läs mer om Albion TRAACS här »