Du är nu vid innehållet

A-vitamin och gravida

En vanlig fråga som vår support får handlar om intag av A-vitamin och graviditet. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att:

“Exempelvis är A-vitamin nödvändigt för både mamma och foster men höga doser kan vara skadligt. Om du är gravid och tar till exempel multivitaminer, bör du kontrollera att de innehåller högst 1 milligram A-vitamin per dagsdos.”

Vad många missar är att detta gäller aktiva retinol- och retinylformer av A-vitamin, så kallad A-vitaminaktivitet, och inte betakaroten. Kroppen behöver omvandla betakaroten till aktivt A-vitamin för att det ska ha någon effekt, och omvandlar bara så mycket som kroppen behöver. Om och när den behöver det. På sidan meddelas att:

A-vitamin i stora doser är skadligt (framförallt den preformerade formen). Det är framförallt genom kosttillskott man kan få i sig för stora mängder. Lever är det livsmedel som innehåller mest A-vitamin och även väldigt stora leverintag kan i längden ge överdosering av A-vitamin. Eftersom upptaget av karotenoider minskar i takt med att intaget ökar är det svårt att överdosera A-vitamin via denna väg” samt “Karotenoider kan omvandlas till A-vitamin i kroppen om och när det behövs. Det sammantagna innehållet av A-vitamin i mat (från både animaliska och vegetabiliska källor) uttrycks ofta som retinolekvivalenter (RE).”

Exempelvis Mamma innehåller 625 µg RE per tablett. Av detta kommer 175 µg RE från retinylacetat och 450 µg RE från betakaroten. 175 µg RE kommer från A-vitaminaktivt retinylacetat vilket per dagsdos är 525 µg RE, väl under Livsmedelsverkets rekommendation för övre intag av A-vitaminaktivitet.

RE betyder retinolekvivalent och definieras enligt NNR 2012 som:

  • 1 µg retinol = 2 µg betakaroten (kosttillskott) eller 12 µg betakaroten.

Nordiska näringsrekommendationer har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av retinol i kosttillskott om 3 milligram per dag för vuxna. För kvinnor som passerat klimakteriet är den övre gränsen för intag satt till 1,5 milligram per dag. Det beror på att risken för benskörhet och frakturer är högre för kvinnor efter klimakteriet och det inte gått att utesluta att intag på över 1,5 milligram per dag ökar risken för frakturer.