Du är nu vid innehållet

Hårmineralanalys – ett värdefullt hälsotest

En hårmineralanalys (HMA) är ett värdefullt hälsotest och en analys som berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. Hårmineralanalys är en analys som med mycket exakta metoder mäter halten av mineraler i hårvävnaden.

Hårmineralanalys – ett värdefullt hälsotest

Hår innehåller alla typer av mineraler som finns i kroppen och återspeglar hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen.

Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Läs mer om hårmineralanalysen