Du är nu vid innehållet

Belastning utifrån

Varje år släpps mer än 2,7 miljarder kilo kemikalier ut i vår luft, våra vat­tendrag och på vår jord. Det finns dessutom redan hundratusentals ton tungmetaller lagrade i naturen, i vår närmiljö, på våra kontor och i våra kroppar. Varje familjemedlem bär på en cocktail av upp mot flera hundra olika ämnen som inte finns naturligt i miljön. Alla människor bär på stora mängder sjukdomsalstrande kemikalier i sitt blod och i sina vävnader.

Belastning utifrån

Kemikalier i blodet

Alla människor bär på stora mängder sjukdomsalstrande kemikalier i sitt blod och i sina vävnader. I en studie på tio nyfödda barn i USA fann man i genomsnitt 200 kemikalier och föroreningar i navelsträngsblodet. 18 olika dioxiner hittades! Vid testerna av olika produkter fanns 261 olika kemikalier i kosmetika, hygienprodukter, som mjukgörare i plastfolie (ftalater), PVC-plast och i bekämpningsmedel. OBS! Dessa anges sällan på etiketten.

Gifter i skönhetsprodukter

År 2002 innehöll 80 % av deodoranter, parfym och hårspray/-mousse och -gelé ftalater, en grupp ämnen som kan vara mycket giftiga och som bl.a. är förbjudna i leksaker. Dessutom finns en hel del ftalater i t.ex. plastfolie och plastburkar som används inom livsmedelsindustrin och i våra hushåll. Flera undersökningar har visat att de flesta av de livsmedel vi äter i dag innehåller toxiska tillsatser, färgämnen eller bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel i maten

Av 65 000 livsmedelsprover som analyserades av EU´s Food and Vete­rinary Office 2014, innehöll 46 % av proverna rester av bekämpnings­medel. Värstingen var en paprika med 29 olika bekämpnings-medel. Av de prover där gifthalten har en omedelbart negativ effekt på hälsan kom 60 % från vindruvor.

Läkemedelsrester i dricksvattnet

Vi har läkemedelsrester i våra dricksvatten som negativt påverkar både fiskbeståndet och vår hälsa, speciellt när det gäller en normal hormonutveckling och funktion. Fisken som de flesta av oss äter innehåller ofta kvicksilver och toxiska kemikalier. Kemikalier från datorer, textiler, smink och elektronik är van­liga hos den yngsta generationen. Många experter påstår att de som föd­des på 2000-talet kommer drabbas av fler kroniska sjukdomar tidigare i livet och att de dessutom kommer leva kortare tid än sina föräldrar.